સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/સ્વામી વિવેકાનંદનાં લખાણો...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

          સ્વામીવિવેકાનંદનાંલખાણોહુંસાંગોપાંગઝીણવટથીવાંચીગયોછું, અનેવાંચીલીધાપછીમારામાંરહેલોસ્વદેશપ્રેમહજારગણોવધીગયો.