સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રક્ષા દવે/ખરો કમાલી!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

સિંધુથીઠેઠઆભ-અટારીગુપચુપચડ્યાં’તાંવારિ,
ગાજવીજનીધમાલભારી, આજઅજબસવારી!
કેમવારિખારાંખારાં
થઈગ્યાંમીઠીજલધારા?
એતોસાહેબખરોકમાલી,
મારોસાહેબખરોકમાલી!