સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રઘુરાજ સિંહ ‘રાકેશ’/દેખો!

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to searchપરવાનોંકે લિએ છોડ દો જલી શમા,
બુઝે દિયે પર પ્યાર લુટાકર તુમ દેખો!...

રસિક ભ્રમરકે લિએ છોડ દો ખિલી કલી,
કાંટોકો ગલહાર બનાકર તુમ દેખો!...

જગવાલોંકે લિયે છોડ દો યહ દુનિયા,
અલગ નયા સંસાર બસા કર તુમ દેખો!