સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રઘુવીર ચૌધરી/બધું ગયું વીસરાઈ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

પ્રીતવછોયાંવાછરડાંધૂસરસંધ્યામાંભટકે,
કાલિન્દીનેનીરડૂબવાકદંબછાયાલટકે…
ગોપીનેગોપાળહવેઅણજાણલોકશાંફરતાં,
વ્યાકુળમૂગાપડછાયાશાંધેનુનાંધણચરતાં.
કોકકામળી, કોકબંસરી, કોકઅધૂરુંગાન…
બધુંગયુંવીસરાઈ, એકલુંટકીગયુંવેરાન!