સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રમેશ જાની/આ મળ્યું જગત...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આમળ્યુંજગતરેજેવું, બનેતોજાણીલઈએ;
જેમળીજીવનનીપળો, ચલોમન, માણીલઈએ.