સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રમેશ જોશી/યાદ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

જિંદગીપણકેવીકમાલછે!
પહેલાં
આંસુઆવતાંત્યારે
બાયાદઆવતી;
નેઆજે
બાયાદઆવે
નેઆંસુઆવીજાયછે.