સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રામકુમાર ચતુર્વેદી ‘ચંચલ’/પરીક્ષા કી ઘડી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

દર્દ હૈ, લેકિન હમેં રોના નહીં હૈ;
ચોટ હૈ, મૈદાન પર ખોના નહીં હૈ.
હમ પરાજય માન લેં? માથા ઝુકા લેં?
પ્રાણ રહતે યહ કભી હોના નહીં હૈ.
હૈ વિરાસત મેં મિલા સંઘર્ષ હમકો,
આગ કે પથ પર જવાની ફિર ખડી હૈ —
દેશ મેરે, યહ પરીક્ષા કી ઘડી હૈ.
રક્ત સે સીંચો ઈરાદોં કી મશાલેં,
રાહ પર કિતના અંધેરા છા ગયા હૈ.
જો હિમાલય એક કંધે પર ટિકા થા,
વહ કરોડો બાહુઓં પર આ ગયા હૈ.
સો ગયા જિસમેં કી ધરતી કા જવાહર,
ધૂલ વહ ચાંદ-સિતારોં સે બડી હૈ —
દેશ મેરે, યહ પરીક્ષા કી ઘડી હૈ

[‘મિલાપ’ માસિક : ૧૯૬૫]