સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘અંચલ’/ગાંધીજી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

ગીત તુમ્હારે ગાતે-ગાતે હમ તુમકો હી ભૂલ ગએ!
યાદ હમેં જયનાદ તુમ્હારા, પર હમ તુમકો ભૂલ ગએ,
શપથ તુમ્હારી ખાતે-ખાતે હમ તુમકો હી ભૂલ ગએ.
પૂજા કા પાષાણ બનાકર હમને તુમકો રખ છોડા,
મંદિર મેં અગણિત પથ્થર થે, એક અધિક ઉનમેં જોડા;
મંદિર મેં ઠહરાયા તુમકો, હમ પાપોં મેં ઝૂલ ગએ;
સાથ તુમ્હારે સત્ય-અહિંસા કે દો જીવન-મૂલ ગએ.
ગીત તુમ્હારે ગાતે-ગાતે હમ તુમકો હી ભૂલ ગએ!
[સોહનલાલ ત્રિવેદી-સંપાદિત ‘ગાંધી-શતદલ’ પુસ્તક : ૧૯૬૯]