સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘નીરજ’/મેલા એક મશાલકા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આજ જનમદિન હૈ, ઓ બચ્ચે, વીર જવાહરલાલકા!
વહી જવાહર જો ખુદમેં થા મેલા એક મશાલકા....
મુસલમાનકા કાબા થા તો હિન્દૂકી વહ કાશી થા,...
તનસે રાજકુમાર સલોના, મનસે પર સંન્યાસી થા;
સબસે સચ્ચા સિક્કા થા વહ મિટ્ટીકી ટકસાલકા....
બન ગુલાબ મહકા જાકર વહ ઈસ ક્યારી, ઉસ ક્યારીમેં,
પ્રાંત-પ્રાંતકો એક બનાતા ફિરાકી હર ફુલવારીમેં;
બડા રસિક થા, કભી નાચતા થા ગ્વાલોંકી ટોલીમેં,
કભી રંગકી પિચકારી ખુદ બન જાતા થા હોલીમેં,
કભી બોલતા રાજનીતિ તો કભી શાયરોંકી ભાષા....
[‘કારવાં ગુઝર ગયા’ પુસ્તક]