સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘મરીઝ’/ડૂબીછેજઈનેનાવઅમારી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

ડૂબીછેજઈનેનાવઅમારીક્ષિતિજપર,
દુનિયાનોખ્યાલછેકેપારઊતરીગઈ.