સરસ્વતીચંદ્ર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Saraswati Chandra Title.jpg


સરસ્વતીચંદ્ર

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી


અનુક્રમણિકા

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી દ્વારા રચાયેલી સરસ્વતીચંદ્ર ચાર ભાગમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવેલી નવલકથા છે.
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧ - બુદ્ધિધનનો કારભાર.
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૨ - ગુણસુંદરીનું કુટુંબજાળ.
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૩ - રત્નનગરીનું રાજ્યતંત્ર.
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૪ - સરસ્વતીનું મનોરાજ્ય અને પૂર્ણાહુતિ.