હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા/કાવ્યમધ્ય : ૨

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
કાવ્યમધ્ય : ૨

(આકૃતિ * છાંદસી * વ્યંજના * અભિધા)
આકૃતિ

દૂર દેશેથી મનોગતના પ્રસરતી જે શ્રુતિ
પત્ર પર મૂકું અને પામું તને, હે આકૃતિ

કે ત્વચા પર ચિત્ર તૃષ્ણાનું મૂકી ઊડી ગઈ
સ્પર્શમાં સંચિત તારાં સર્વ જન્મોની સ્મૃતિ

શબ્દમાંથી શિલ્પ કંડારી લઈ વૃત્તિ તણું
રૂપનું બંધન ધરી ઊભી અનર્ગલ પ્રકૃતિ

મૂર્ત હે! તારા મહીં ઊમટો અગોચરની રતિ
સર્ગના આવાહને અર્પું ધ્વનિની આહુતિ

સ્વપ્નનું પુદ્ગલ રચાયું છે મૃદુ અક્ષર વડે
લોચને નિદ્રા ઝરે ને પક્ષ્મધારે જાગૃતિ