‘પ્રત્યક્ષ'સૂચિ/૦૬. પ્રવાસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

૬. પ્રવાસ

અમેરિકા (જ્યાં બોદ્રિયાડ) – બાબુ સુથાર. ૧૯૯૪ (૨)
અમેરિકા એટલે (વિનોદ ભટ્ટ) – રમેશ પટેલ ‘ક્ષ'. ૨૦૧૩ (૪)
આલીપોરથી OBE (અહમદ લૂહાન) – વિપુલ કલ્યાણી . ૨૦૧૭
ઇન્ડિયા અમેરિકા હસતાં હસતાં (બકુલ ત્રિપાઠી)
                   – દર્શિની દાદાવાલા. ૨૦૦૪ (૩)
ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રવાસ (કરસનદાસ મૂળજી) – અરુણા બક્ષી. ૨૦૦૪ (૧)
ઓગણીસમી સદીનું પ્રવાસલેખન (સંપા. તોરલ પટેલ, ભોળાભાઈ પટેલ)
                      – હર્ષવદન ત્રિવેદી. ૨૦૧૧ (૧)
ગોમંડળ પરિક્રમા (નંદકુંવરબા) – અનિલા દલાલ. ૨૦૧૦ (૨)
ચલો, કોઈ આતે! (મહેશ દવે) – અરુણા બક્ષી. ૨૦૦૦ (૩)
ચાલતાં ચાલતાં સિંગાપોર (કલ્પના દેસાઈ) – રમેશ પટેલ ‘ક્ષ'. ૨૦૧૩ (૨)
દેવતાત્મા હિમાલય (ભોળાભાઈ પટેલ) – અરુણા બક્ષી. ૧૯૯૧ (૩)
પગલાંનાં પ્રતિબિંબ (ભારતી રાણે) – ચદ્રકાન્ત ટોપીવાળા. ૨૦૧૧ (૩)
પરિક્રમા નર્મદામૈયાની (અમૃતલાલ વેગડ) – સિલાસ પટેલિયા. ૧૯૯૬ (૨)
બ્રિટન : આદમકદ અરીસામાં (અદમ ટંકારવી) – રમેશ બી. શાહ. ૨૦૦૬ (૩)
વાટે ઘાટે (અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ) – સિલાસ પટેલિયા. ૨૦૦૮ (૧)
વાહ અમેરિકા (તુલસીભાઈ પટેલ) – રજનીકુમાર પંડયા. ૨૦૦૨ (૧)
સરિતાઓના સાિન્નધ્યમાં (રામપ્રસાદ શુક્લ) – જયંત કોઠારી. ૧૯૯૪ (૧)
સૂતર સ્નેહનાં (પ્રીતિ સેનગુપ્તા) – દર્શના ધોળકિયા. ૨૦૦૬ (૩)
સૂરજ સંગે દક્ષિણપંથ (પ્રીતિ સેનગુપ્તા) – શરીફા વીજળીવાળા. ૧૯૯૧ (૧)
સ્થળાંતર (પ્રીતિ સેનગુપ્તા) – પિનાકિની પંડયા. ૨૦૦૩ (૪)
હિમાલયને ખોળે (પ્રવીણ દરજી) – જગદીશ ગૂર્જર. ૨૦૦૨ (૩–૪)