‘પ્રત્યક્ષ'સૂચિ/૧૪. વિવિધ વિભાગો/મુલાકાત (ઇન્ટરવ્યૂઝ)

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

(૭). મુલાકાત : લેખક-સંપાદક-નાટયકર્મી-પ્રકાશક સાથે ગોષ્ઠી

ઇવા ડેવ – શરીફા વીજળીવાળા. ૧૯૯૯ (૧)
ઉત્પલ દત્ત – મહેશ ચંપકલાલ. ૧૯૯૩ (૪)
દિલીપ ઝવેરી – રમણ સોની, નીતિન મહેતા, જયદેવ શુક્લ. ૧૯૯૧ (૪)
ધીરુભાઈ ઠાકર – રમણ સોની. ૧૯૯૯ (૪)
પ્રસાદ ગુરવ – કપિલદેવ શુક્લ. ૧૯૯૩ (૨)
ફણીશાઈ ચારી – રમણ સોની. ૧૯૯૩ (૨)
ભગતભાઈ શેઠ – રમણ સોની, જયદેવ શુક્લ. ૧૯૯૧ (૨)
મંજુ ઝવેરી – રમણ સોની, નીતિન મહેતા, જયદેવ શુક્લ. ૧૯૯૧ (૧)
રાધેશ્યામ શર્મા – રમણ સોની. ૨૦૦૪ (૩)
સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર – રમણ સોની. ૨૦૦૮ (૪)