‘પ્રત્યક્ષ'સૂચિ/૨૦. સમીક્ષક સૂચિ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

સમીક્ષક-સૂચિ

‘અનિલ' રતિલાલ
ઓઝા ડંકેશ
ઓઝા રમેશ ઘ.
કાપડિયા મધુસૂદન
કોઠારી જયંત
કોઠારી મધુ
ગંગર અમૃત
ગાડીત જયંત
ગૂર્જર જગદીશ
ગોહિલ જયંતિ .
ઘોડીવાલા અદમ ‘ટંકારવી'
ચાવડા પ્રવીણસિંહ
ચૌધરી રઘુવીર
જાડેજા અરુણા
જાદવ કિશોર
જાની કનુભાઈ
જોશી પુરુરાજ
જોશી યોગેશ
જોશી રમણલાલ .
જોશી વિદ્યુત
જોશી સ્વાતિ
ઝવેરી મંજુ
ટોપીવાળા ચદ્રકાન્ત
ઠક્કર ઉદયન
ઠાકર લાભશંકર
ત્રિપાઠી બકુલ
ત્રિવેદી જનક
ત્રિવેદી હર્ષદ
ત્રિવેદી હર્ષદ મ. ‘પ્રાસન્નેય'
ત્રિવેદી હર્ષવદન
દલાલ અનિલા
દવે મીનલ/મીનળ
દવે હેમંત(શાસ્ત્રી વજેશંકર),
દાસ વર્ષા
દૂધાત કિરીટ
દેસાઈ લવકુમાર
દોશી અભય
ધોળકિયા દર્શના
નાયક ઈલા
નાયક પરેશ
પટેલ કાન્તિ
પટેલ નીરવ
પટેલ પ્રમોદકુમાર
પટેલ બિપિન
પટેલ ભોળાભાઈ
પટેલ મણિલાલ હ.
પટેલિયા સિલાસ
પઢિયાર દલપત
પરમાર ઈશ્વર
પરમાર નટવરસિંહ
પરમાર મહેદ્રસિંહ
પરમાર મોહન
પલાણ નરોત્તમ
પંચાલ શિરીષ
પંડયા રજનીકુમાર
પંડયા રાજેશ
પંડયા વિજય
પાઠક હરિકૃષ્ણ
 પારેખ રમેશ
પારેખ રવીદ્ર
બોરીસાગર રતિલાલ
ભટ્ટ બિંદુ
ભાયાણી હરિવલ્લભ
ભાવનગરી નીના
ભાવે સંજય શ્રીપાદ
ભોગાયતા જયેશ
મકવાણા ચીમન
મહેતા દિગીશ
મહેતા દીપક
મહેતા ધીરેદ્ર
મહેતા નીતિન
મહેતા નૌશિલ
મહેતા ભરત
મહેતા રાજેદ્ર
મહેતા સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર
મહેતા હસિત
મહેરિયા ચંદુ
મહેશ ચંપકલાલ: જુઓ શાહ મહેશ
માય ડિયર જયુ : જુઓ ગોહિલ જયંતિ
મેઘાણી જયંત
મેઘાણી મહેદ્ર
મોદી ચિનુ
રંજના હરીશ જુઓ હરીશ રંજના
રાનવેરિયા મણિલાલ
રાણે ભારતી
વાંક બહાદુરભાઈ
વીજળીવાળા શરીફા
વેદ નરેશ
વોરા કમલ
 વ્યાસ કિશોર
વ્યાસ યોગેદ્ર
વ્યાસ સતીશ
શર્મા રાધેશ્યામ
શાસ્ત્રી વિજય
શાસ્ત્રી હિમ્મતરામ વજેશંકર
          જુઓ દવે હેમંત
શાહ પ્રીતિ
શાહ મહેશ ચંપકલાલ
શાહ રમેશ બી.
શાહ સુમન
શિંગ્લોત કિરણ
શુક્લ જનાન્તિક
શુક્લ રમેશ
શુક્લ રામપ્રસાદ
શેખ ગુલામમોહંમદ
શેખડીવાળા જસવંત
સંઘવી નગીનદાસ
સંજાના જ્હાંગીર
સાવલા માવજી
સુથાર બાબુ
સેનગુપ્તા પ્રીતિ
સોની રમણ
સોની રેણુકા
સોમેશ્વર રમણીક
હરીશ રંજના
 
લેખક-સૂચિ (લેખક/અનુવાદક/સંપાદક)

‘અનિલ' રતિલાલ
ઓઝા ડંકેશ
ઓઝા રમેશ ઘ.
કાપડિયા મધુસૂદન
કોઠારી જયંત
કોઠારી મધુ
ગંગર અમૃત
ગાડીત જયંત
ગૂર્જર જગદીશ
ગોહિલ જયંતિ
ઘોડીવાલા અદમ ‘ટંકારવી'
ચાવડા પ્રવીણસિંહ
ચૌધરી રઘુવીર
જાડેજા અરુણા
જાદવ કિશોર
જાની કનુભાઈ
જોશી પુરુરાજ
જોશી યોગેશ
જોશી રમણલાલ
જોશી વિદ્યુત
જોશી સ્વાતિ
ઝવેરી મંજુ
ટોપીવાળા ચદ્રકાન્ત
ઠક્કર ઉદયન
ઠાકર લાભશંકર
ત્રિપાઠી બકુલ
ત્રિવેદી જનક
ત્રિવેદી હર્ષદ
ત્રિવેદી હર્ષદ મ. ‘પ્રાસન્નેય'
ત્રિવેદી હર્ષવદન
દલાલ અનિલા
દવે મીનલ/મીનળ
દવે હેમંત(શાસ્ત્રી વજેશંકર),
દાસ વર્ષા
દૂધાત કિરીટ
દેસાઈ લવકુમાર
દોશી અભય
ધોળકિયા દર્શના
નાયક ઈલા
નાયક પરેશ
પટેલ કાન્તિ
પટેલ નીરવ
પટેલ પ્રમોદકુમાર
પટેલ બિપિન
પટેલ ભોળાભાઈ
પટેલ મણિલાલ હ.
પટેલિયા સિલાસ
પઢિયાર દલપત
પરમાર ઈશ્વર
પરમાર નટવરસિંહ
પરમાર મહેદ્રસિંહ
પરમાર મોહન
પલાણ નરોત્તમ
પંચાલ શિરીષ
પંડયા રજનીકુમાર
પંડયા રાજેશ
પંડયા વિજય
પાઠક હરિકૃષ્ણ
 પારેખ રમેશ
પારેખ રવીદ્ર
બોરીસાગર રતિલાલ
ભટ્ટ બિંદુ
ભાયાણી હરિવલ્લભ
ભાવનગરી નીના
ભાવે સંજય શ્રીપાદ
ભોગાયતા જયેશ
મકવાણા ચીમન
મહેતા દિગીશ
મહેતા દીપક
મહેતા ધીરેદ્ર
મહેતા નીતિન
મહેતા નૌશિલ
મહેતા ભરત
મહેતા રાજેદ્ર
મહેતા સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર
મહેતા હસિત
મહેરિયા ચંદુ
મહેશ ચંપકલાલ: જુઓ શાહ મહેશ
માય ડિયર જયુ : જુઓ ગોહિલ જયંતિ
મેઘાણી જયંત
મેઘાણી મહેદ્ર
મોદી ચિનુ
રંજના હરીશ જુઓ હરીશ રંજના
રાનવેરિયા મણિલાલ
રાણે ભારતી
વાંક બહાદુરભાઈ
વીજળીવાળા શરીફા
વેદ નરેશ
વોરા કમલ
વ્યાસ કિશોર
વ્યાસ યોગેદ્ર વ્યાસ સતીશ
શર્મા રાધેશ્યામ
શાસ્ત્રી વિજય
શાસ્ત્રી હિમ્મતરામ વજેશંકર (જુઓ દવે હેમંત)
શાહ પ્રીતિ
શાહ મહેશ ચંપકલાલ
શાહ રમેશ બી.
શાહ સુમન
શિંગ્લોત કિરણ
શુક્લ જનાન્તિક
શુક્લ રમેશ
શુક્લ રામપ્રસાદ
શેખ ગુલામમોહંમદ
શેખડીવાળા જસવંત
સંઘવી નગીનદાસ
સંજાના જ્હાંગીર
સાવલા માવજી
સુથાર બાબુ
સેનગુપ્તા પ્રીતિ
સોની રમણ
સોની રેણુકા
સોમેશ્વર રમણીક
હરીશ રંજના