રાધે તારા ડુંગરિયા પર/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


અર્પણ

ભોળાભાઈ પટેલ

ચિર યાત્રિક
કવિ અજ્ઞેયજી
(૧૯૧૧-૧૯૮૭)
ને
સાદર સમર્પિત
‘વહ કૈસી હોતી યાત્રા
જો ૫હુઁચા કર ચુક જાતી?’