અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/જયન્ત પાઠક/રણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
રણ

જયન્ત પાઠક

સૂર્યપાંખથી ખરખર રેત ખરે
ઊંચી ડોકે ઊંટ આભનો
                           તડકો ચરે.

પગલાંમાં પડછાયા તફડે
પેટભરેલું પાણી ખખડે
બળી ગયેલા કાગળ જેવું બરડ
પવનની ચપટીમાં ચોળાઈ
મેશ થૈ આભ
                           આંખથી દદડે.

         રણદ્વીપોનાં લીલાં છોગાં
                  મૃગજળ ઉપર તરે.

ક્યાં છે હરણ?
ક્યાં છે પેલું બદામરંગી મરણ?
ઊંચીનીચી ઊંટગતિનાં મોજાં ઉપર મોજાં
ઊછળે
ઢળે.

(ક્ષણોમાં જીવું છું, પૃ. ૧૫૮)