અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/મનોજ ખંડેરિયા/દરવાજો ખોલ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


દરવાજો ખોલ

મનોજ ખંડેરિયા

કૈં ઝળહળ ઝળહળ જેવું છે, દરવાજો ખોલ,
આ મરવું ઝાકળ જેવું છે, દરવાજો ખોલ.

બ્હાર પવન સુસવાતો એમાં ઊડી જાશે,
આ જીવતર કાગળ જેવું છે, દરવાજો ખોલ.

ખુલ્લાખમ આકાશ તળે બે શ્વાસ ભરી લે,
ઘર સમજણનું છળ જેવું છે, દરવાજો ખોલ.

તેજ હશે કે ઝરમર? સૌરભ? કોણ હશે આ?
કૈં નમણી અટકળ જેવું છે, દરવાજો ખોલ.

શબ્દો સાંકળ ખખડાવે છે કૈં વરસોથી,
લે કામ જરા પળ જેવું છે, દરવાજો ખોલ.
(અટકળ, પૃ. ૨)