અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/રમણીક સોમેશ્વર/આપણે તો એટલામાં રાજી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


આપણે તો એટલામાં રાજી

રમણીક સોમેશ્વર

આપણે તો એટલામાં રાજી
આખાયે જંગલમાં રોજ રોજ ફૂટે છે
ક્યાંક એક કૂંપળ તો તાજી
આપણે તો એટલામાં રાજી
એકાદું પંખી જો ડાળ ઉપર બેસે,
તો થાય, મળ્યું આખું આકાશ
એકાદું ગીત કોઈ મોસમનું ગાય
તોય રોમરોમ ફૂટે પલાશ
એકાદી લહેરખી પવનની જ્યાં સ્પર્શે
ત્યાં રણઝણતી ઝાલરી બાજી
આપણે તો એટલામાં રાજી…
પાણીની એકાદી છાલકમાં હોય કદી
રીમઝીમ રેલાતો મલ્હાર
છાતીમાં નાંગરેલ સપનામાં હોય કોઈ
એકાદી ક્ષણનો વિસ્તાર
એક એક કૂંપળમાં જંગલ ઊભરાય?
કોઈ પૂછે, તો કહીએ કે હાજી
આપણે તો એટલામાં રાજી.
(ગુજરાતી કવિતાચયન : ૧૯૯૬, સંપા. નરોત્તમ પલાણ, પૃ. ૯૮)