અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/રમણીક સોમેશ્વર/ખારવણ હીબકાં ભરે

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


ખારવણ હીબકાં ભરે

રમણીક સોમેશ્વર

ખારવણ હીબકાં ભરે છે ને દરિયાની છાતી મૂંઝાય છે

તૂટેલી હોડીને પૂછે છે ખારવણ
પોતાના દરિયાની વાત
ઝીલે છે હલ્લેસાં છાતીમાં
વિખરાતી મેલીને પોતાની જાત
સબ્બાક!દરિયાને કંઈનું કંઈ થાય છે

ખારવણ હીબકાં ભરે છે ને દરિયાની છાતી મૂંઝાય છે.

દરિયામાં ઓગળેલ દરિયાને ફંફોસે
ખંખોળી સાતે પાતાળ
આંખોમાં આંખો પરોવીને ખારવણ
દરિયાને પૂછે છે ભાળ.
અરે, અરે, દરિયાઓ સુકાતા જાય છે

ખારવણ હીબકાં ભરે છે ને દરિયાની છાતી મૂંઝાય છે.