અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/રાજેન્દ્ર શાહ/કાયાને કોટડે બંધાણો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


કાયાને કોટડે બંધાણો

રાજેન્દ્ર શાહ

કાયાને કોટડે બંધાણો
         અલખ મારો લાખેણા રંગમાં રંગાણો.

કોઈ રે જ્યાં ન્હોતું ત્યારે નિજ તે આનંદ કાજે
         ઝાઝાની ઝંખનાઓ કીધી,
ઘેરા અંધાર કેરી મૂંગી તે શૂન્યતાને
         માયાને લોક ભરી લીધી. અલખ મારો.

અનાદિ અંકાશ કેરી અણદીઠ લ્હેરુંમાંયે
         રણૂંકી રહ્યો રે ગીત-છંદે.
અંગડે અડાય એને, નયને લહાય એવો
         પરગટ હુઓ રે ધૂળ-ગંધે. અલખ મારો.

નજરુંનો ખેલ એણે રચ્યો ને જોનારથી જ્યાં
         અળગો સંતાણો અણજાણ્યો,
જાણ રે ભેદુએ જોયો નિજમાં બીજામાં, જેણે
         પોતે પોતાનો સંગ માણ્સો. અલખ મારો.

(સંકલિત કવિતા, પૃ. ૯૫)