કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉમાશંકર જોશી/૨. સંસ્કૃતિ (આતિથ્ય)

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૨. સંસ્કૃતિ (આતિથ્ય)


ખંખેરી ફેંકી દે વૃક્ષ પાંદડાં, ના કદી થડ;
રૂઢિઓ ખરતી રુક્ષ, ટકી ર્હે સંસ્કૃતિ-વડ.

અમદાવાદ, ૧૯-૮-૧૯૪૫
(સમગ્ર કવિતા, પૃ. )