કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉમાશંકર જોશી/૩૮. હું ગુર્જર ભારતવાસી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૩૮. હું ગુર્જર ભારતવાસી


                  હું ગુર્જર ભારતવાસી.
ઝંખો પલ પલ સહુ જન મંગલ મન મારું ઉલ્લાસી.
                                              હું…

                   અર્બુદ-અરબસમુદ્ર વચાળે
                   ધરતીના આ આઉ દુધાળે,
                   આવી વળગી હર્ષ-ઉછાળે
ઉત્તર પશ્ચિમ દક્ષિણ પૂર્વથી વિધ વિધ પ્રજા સુહાસી.
                                              હું…

                   ધન્ય ધરા આ, કૃષ્ણ વસ્યા જ્યાં,
                   વિપદ દીઠી ક્યહીં, ત્વરિત ધસ્યા ત્યાં;
                   ગીતામૃત પી ગાંધી હસ્યા હ્યાં.
ગાંધી-કૃષ્ણની કરુણાકરણી રહો જ ચિત્ત ઉપાસી.
                                              હું…

                   અશોક-ધર્મલિપિ ઉર મુજ અંકિત
                   ઈસાઈ પારસિક મુસ્લિમ જિન-હિત
                   મંત્ર મધુર ગુંજે અવિશંકિત:
‘સર્વ ધર્મ सम, સર્વ ધર્મ मम.'– ઉર એ રહો પ્રકાશી.
                                              હું…

                   ગિરિચટ્ટાન સમાણી છાતી
                   જલધિતરંગ નાથે મદમાતી,
                   રમે વિદેશે સાહસ-રાતી.
સદાજાગરૂક જગતનાગરિક સાગરતીર્થનિવાસી
                   હું ગુર્જર ભારતવાસી.

અમદાવાદ, ૨૯-૪-૧૯૬૦
(સમગ્ર કવિતા, પૃ. ૬૯૪)