કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉમાશંકર જોશી/૪૩. અમે ઇડરિયા પથ્થરો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૪૩. અમે ઇડરિયા પથ્થરો


(ફોટોગ્રાફ-કલાકાર શ્રી અશ્વિન મહેતા માટે)

મુઠ્ઠી ભરીને નાખેલ
બેફામ આમતેમ
કોઈ ક્રુદ્ધ દેવે
કાળની કચ્ચરો –
અમે ઇડરિયા પથ્થરો.

ભેંકાર તોતિંગ નગ્નતા
બખોલ ભરેલું મૌન
ભેખડે ઝઝૂમતી એકલતા
પીઠ પર વાયુવરસાદના વાઘજરખ નખ-ઉઝરડા.

ટોક માથે અઘોર માનવથી મેડી
– રૂઠ્યાં મનનું માળિયું;
ક્યાંક આભઆધારે અભયચોકી;
ગઢની કરાડે અધભૂંસી સાહસપગથી;
પથ્થરિયા છાતી પર રૂપકડાં મંદિર-છૂંદણાં...

ક્યાંક પડ્યા વેરવિખેર
ક્યાંક ગેબી ઢેર
કોઈ એકાક્ષ મહોરો
એકપંખ વિહંગ
ગેંડો પાડો ઊંટ
જાણે કાપાલિકની વિરાટ ખોપરી
કોઈ તપસીનું રુદ્રસિંહાસન
કોઈ અલૌકિક રૂપસી...
અંધ કૅમેરા-ચક્ષુ
જોઈ લે કંઈ અનોખા આકાર રમ્ય સહુમાં,
તો પ્રેમની દેખતી આંખ માટે શું પથ્થરો જ કેવળ
મેલા ઘેલા
અમે ઇડરિયા પથ્થરો?

અમદાવાદ,
(ઉત્તરાયણ), ૧૪-૧-૧૯૭૭
(સમગ્ર કવિતા, પૃ. ૭૩૩)