કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૨૧.પર્વતને નામે પથ્થર...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૨૧.પર્વતને નામે પથ્થર...

ચિનુ મોદી

પર્વતને નામે પથ્થર, દરિયાને નામે પાણી,
‘ઇર્શાદ’ આપણે તો ઈશ્વરને નામે વાણી.

આંસુ ઉપર આ કોના નખની થઈ નિશાની ?
ઇચ્છાને હાથ પગ છે, એ વાત આજે જાણી.

આ શ્વાસની રમતમાં હારી ગયો છું તો પણ,
મારા ઘરે પધારો, ઓ ગંજીપાની રાણી.

ક્યારેક કાચ સામે, ક્યારેક સાચ સામે;
થાકી જવાનું કાયમ, તલવાર તાણી તાણી.

થાકી જવાનું કાયમ, તલવાર તાણી તાણી,
‘ઇર્શાદ’ આપણે તો, ઈશ્વરને નામે વાણી.
(ઇર્શાદગઢ, પૃ.૧૦)