કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૪૦.હૃદય ક્યાં ક્યાં નમે...

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૪૦.હૃદય ક્યાં ક્યાં નમે...

ચિનુ મોદી

હૃદય ક્યાં ક્યાં નમે, ક્યાં ક્યાં ઢળે છે ?
કિતાબોમાં લખેલું ક્યાં મળે છે ?
બુઝાવું આગ તો ‘ઇર્શાદ’ શાનો ?
બળે છે એમ હૈયું ઝળહળે છે.
(એ, ૧૯૯૯, પૃ.૧૭)