કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચિનુ મોદી/૫૧.વ્હાલા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૫૧.વ્હાલા

ચિનુ મોદી

દેહ વિશે રમમાણ છે, વ્હાલા,
એ તો મારા પ્રાણ છે, વ્હાલા.

સપનાં આવે, આંસુ લાવે,
આંખોને ક્યાં જાણ છે, વ્હાલા ?

ભાષાને મર્યાદા કેવી ?
લક્ષ્મણની એ આણ છે, વ્હાલા.

રાતે ઝાકળ છાપો મારે,
કળીઓ કચ્ચરઘાણ છે, વ્હાલા.

આ કાંઠે વરસોથી હું છું,
સામે કાંઠે વહાણ છે, વ્હાલા.

૨૨-૬-૨૦૦૮
(ખારાં ઝરણ, પૃ.૨૩)