કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૩. સુધામય વારુણી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૩. સુધામય વારુણી

નિરંજન ભગત

એક ચૂમી,
મત્ત પાગલ મેહુલા જેવું ઝૂમી
બસ એક ચૂમી મેં લીધી;
શી સ્વર્ગની જ સુધા પીધી!
એકેક જેનું બિન્દુ
એ બિન્દુ નહીં, પણ ઘોર વડવાનલ જલ્યો સિન્ધુ!
વળી તો એ જ બિન્દુ
પૂર્ણિમાની ચંદની ચંદન સમી વરસાવતી ઇન્દુ!
અહો, બસ એક પણ એ એક તે કેવી ચૂમી
કે આગની ને રાગની જ્યાં એક થૈ જાતી ભૂમિ!


૧૯૪૭

(બૃહદ છંદોલય, પૃ. ૧૩)