કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – રમેશ પારેખ/૪૫. હરિએ દઈ દીધો હરિવટો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૪૫. હરિએ દઈ દીધો હરિવટો

રમેશ પારેખ

હરિએ દઈ દીધો હરિવટો...
ક્યાં દેખું એ સુંદર મુખ, ક્યાં સનકારો ગળચટો?

આઘે આછા હરિરથ ઝળકે તેને તાકું કેવા!
પ્રાણ હોય તો તોડું આ તો હરિપણાંના હેવાં

નહીં સૂરતની, નહીં મૂરતની, આંસુની રમઝટો...

મીરાં કે પ્રભુ, અણસમજુનાં ક્યાં છે એવાં ગજાં?
કરી મને પાંપણથી ચપટી વગાડવાની સજા

દરિયાએ પોતાના જળને એમ કહ્યું કે ‘ઘટો!’

૧૮-૪-’૮૬/શુક્ર
(છ અક્ષરનું નામ, પૃ. ૪૩૦)