કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – લાભશંકર ઠાકર/૨૧.स्तवन

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૨૧.स्तवन

લાભશંકર ઠાકર

ગો વિના તો વછ કિમ જીવિ વણ વારિ કિમ મીન ?
આભ વિના પંખી નવ જીવિ શબ્દ વિના હું દીન.
તુંય વિના હું કહિ પિરિ જીવું ? અદીઠ અપરંપાર !
આશા મોટી તાહારી મુજનિ જીવું તુજ આધાર.
અહર્નિશિ તુજ સ્વર સાંભળતો તોય કશો હદબાર,
મુખનું મહોરું હઠાવી મોહન દિયો દરસ દરબાર !
ક્ષણુ એક તારા વિના ન ચાલે, અકળવિકળ તુજ ફંદ.
પલપલ તુજને આરાધું શે, છૂટે ન તારો છંદ ?
(બૂમ કાગળમાં કોરા, 1૯૯૬, પૃ. ૭)