કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત/૧૨. ભીનાં પારેવડાં

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૧૨. ભીનાં પારેવડાં


કોઈ મેડીની છાજલી નીચે
કે આંખો ઉઘાડે ને મીંચે
કે બેઠી પારેવાંની જોડ –
હાં રે સખી, બેઠી પારેવાંની જોડ.

લીધો વિસામો મેહુલે ને
ધરતીના પૂર્યા કોડ –
સાંજને માથે સોહામણો કંઈ
મેઘધનુષનો મોડ –
હાં રે સખી, બેઠી પારેવાંની જોડ.

ટપકે છે નેવાં ટપકટપક કંઈ
ટાઢાં ને તરબોળ –
ધબકે પારેવાં ધીમુંધીમું ને
નયણાં તે રાતાંચોળ –
હાં રે સખી, બેઠી પારેવાંની જોડ.
(સિંજારવ, પૃ. ૧૦૭)