ગુજરાતી કાવ્યસંપદા – ઉમાશંકરવિશેષ/મુખપૃષ્ઠ-2

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા


સંપાદક: મધુસૂદન કાપડિયા


કાવ્યસંગીત-સંપાદક: અમર ભટ્ટ


સૂચિ-સંપાદક: તોરલ પટેલ


ટાઇપસેટિંગ: કમલ થોભાણી


ઑડિયો ટૅક્નિકલ સહાયક: ઋષભ કાપડિયા


પ્રકાશકઃ એકત્ર ફાઉન્ડેશન