ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વ્યંજનસંવાદ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


વ્યંજનસંવાદ(Consonance) : પૂર્વવર્તી અને અનુવર્તી વિવિધ સ્વરો વચ્ચે એકસરખા એકના એક વ્યંજનોનું સઘન પુનરાવર્તન. જેમકે પ્રહ્લાદ પારેખની પંક્તિ : ‘આજ આ શાલની મંજરી ઝરી ઝરી./પમરતી પાથરી દે પથારી.’ ચં.ટો.