જનપદ/દીવા દીવા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
દીવા દીવા

ચરુ જેવી રાત શિયાળુ
કોઈ નક્ષત્ર ચઢે છે ને આખડે છે રાત સોંસરું.

આંખ ઓકળી
કલૂખડે મરકત મણિ
આયખું આઘા સૂરજ ખભે કળશ
વનમાં ઘસાય અરણી મંથન દંડ.

ચરુની ઊંડળમાં વીજભર મેઘ
તેજી તોખાર ડુંગરા ભીંતોમાં
ગાડવો ઘી
એનાં અંજળિયાં કહેણ.

પાદર.
ન વેણ.
ડૂમો.
બસ પવન વધે
ઢોળાય શબ્દ પર શબ્દ
દીવા દીવા.