જનાન્તિકે/પ્રકાશન માહિતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


પ્રકાશન માહિતી

સુરેશ જોષી

Janantike by Suresh Joshi પ્રકાશક : શિવજી આશર સ્વાતિ પ્રકાશન ૨૨૬, સેમ્યુઅલ સ્ટ્રીટ મુંબઈ ૩

         રેખાંકન : ભૂપેન ખખ્ખર પ્રચ્છપટ કે. જી. સુબ્રહ્મણ્યન

         મુદ્રક : મંદાકિની જોગલેકર મુદ્રણ સ્થળ: શ્રી મુદ્રણાલય સુલતાનપુરા, ગોલવાડ, વડોદરા ૧

          પ્રત : એક હજાર મૂલ્ય : ચાર રૂપિયા

         (c) સૌ. ઉષા જોષી           વસંતપંચમી ૨૦૨૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૬૫ પહેલી આવૃત્તિ