તપસ્વી અને તરંગિણી/પ્રકાશન માહિતી

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


પ્રકાશન માહિતી

પ્રાપ્તિસ્થાન આર. આર. શેઠની કંપની, પુસ્તક પ્રકાશક અને વિક્રેતા, અમદાવાદ : મુંબઈ

Tapaswi ane Tarangini : A Drama in Four Acts, by Buddhadav Bose, Translated into Gujarati from Bengali by Bholabhai Patel.


અનુવાદના કૉપીરાઈટ ભોળાભાઈ પટેલ

પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૫ ડિસેમ્બર, ૧૯૮૨ પ્રત : ૧૦૦૦ ગુજરાત સરકારની આર્થિક સહાયથી પ્રકાશિત

પ્રકાશક : ભોળાભાઈ પટેલ ૩૨, પ્રોફેસર્સ કોલોની, અમદાવાદ : ૩૯૦ ૦૦૯

મુદ્રક : રાકેશ કાન્તિલાલ દેસાઈ, ચંદ્રિકા પ્રિન્ટરી, મીરઝાપુર રોડ, અમદાવાદ : ૩૮૦ ૦૦૧

આવરણચિત્ર : ખજુરાહોનું એક શિલ્પ ફોટો : જગન મહેતા અક્ષરાંકન : રમેશ પેટલીકર આવરણમુદ્રણ : રજની પ્રિન્ટરી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧