યાત્રા/એક જ રટના

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
એક જ રટના

ઉચ્છ્‌વાસે નિઃશ્વાસે મારી એક જ રટના હો,
તું મુજમાં તુજ ધામ રચી જા, એ શુભ ઘટના હો.

          હે ઉન્નત ગિરિશૃંગનિવાસી!
          અમ ભૂતલનો તું બન વાસી,
          અણુઅણુમાં અમ ર્‌હે તું હુલાસી,
મુજ તુજ બીચ હવે હે પ્રીતમ, ઘૂંઘટપટ ના હો.

          હે અજરાં તેજોના રાશિ!
          અમ અંધારાં જા તું પ્રકાશી,
          વખડાં જા ધરતીનાં પ્રાશી,
અમ જ્યોતિના એ પંકજને ઝાંખઝપટ ના હો.

          હે આનંદ પરમના જલધિ!
          અમ ઝરણાંની સંહર અવધિ,
          અમ કલશે સંભર તવ રસ-ધી,
પંથ પંથ ભણકારા તારી પદ-આહટના હો.


એપ્રિલ, ૧૯૪૩