યુરોપ-અનુભવ/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
અર્પણ


યુરોપ-અનુભવનાં સહભાગી

દીપ્તિ શાહ
રૂપા શેઠ
નિરુપમા સંઘવી
અનિલા દલાલ
— ને અર્પિત