વસુધા/બક્ષિસ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
બક્ષિસ

રાજાના દરબારમાં રસિકડી મેં બીન છેડી અને
તેં તારા ઠમકારથી સકળનાં ચોરી લીધાં ચિત્તને,
રાજા ત્યાં હરખ્યો, સભા ખુશ થઈ: ‘માગી લિયો ચાહ્ય સો.’
બંને આપણ થંભિયાં પણ ન કૈં સૂઝ્યું જ શું માગવું,
ને પાછાં હસી આપણે મનભરી ગાયા બજાવ્યા કર્યું.
૧૫-૫-૧૯૩૩