શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ/થાય?

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
થાય?


તડકાનું મા ઝભલું થાય?
ચાંદરણાની ચાદર થાય?

વાદળના ઓ પૉલ ઘણા;
એમાંથી શું તાર વણાય?

ઝાકળ અમને ઘણું ગમે;
એનાં તગતગ મોતી થાય?

ભૂરું ભૂરું આભ ગમે;
આભ અમારી આંખો થાય?

ઝરણું રૂમઝૂમ ઝણકે છે;
એ ઝરણાંનું ઝાંઝર થાય?

સરવર મીઠું ચમકે છે;
એ ચમકારે સવાર થાય?

 

*