હરીશ મીનાશ્રુની કવિતા/પ્રેમસૂક્ત : ૧૭

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
પ્રેમસૂક્ત : ૧૭

યુદ્ધ આદરવાની તારી એ ખૂબી
અન્યને લાગે કે જાણે તહકૂબી