કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – લાભશંકર ઠાકર/૨૨.प्रस्तावना (ડોલ શબ્દની કાણી રે)

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૨૨.प्रस्तावना (ડોલ શબ્દની કાણી રે)

લાભશંકર ઠાકર

ડોલ શબ્દની કાણી રે
ઊંડા કૂવાનાં પાણી રે
હરખભેર દામણ ખેંચે છે લઘરો તાણી તાણી રે
આ આવી છલકાતી લઈને
ભરચક પાણી પાણી રે !
(બૂમ કાગળમાં કોરા, 1૯૯૬, પૃ. ૮)