કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ઉમાશંકર જોશી/૫. પી જાણે (વસંતવર્ષા)

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૫. પી જાણે (વસંતવર્ષા)


પી જાણે હાલાહલો હોઠથી જે,
હૈયે તેણે અમૃતો છે પીવાનાં.

અમદાવાદ, ૨૩-૧૦-૧૯૪૮
(સમગ્ર કવિતા, પૃ. ૫૪૩)