કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – વેણીભાઈ પુરોહિત/૧૯. લગની

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૧૯. લગની


લાગી રામભજનની લગની રે
રમણા થઈ ગઈ છે રગરગની.

રામનામ છે શીતલ છાયા,
સુખશાંતિ છે જગનીઃ
પાપતાપને ભસમ કરે છે
રામધૂનની અગની. — લાગીo

રામનામથી પાવન બનતી
માટી પણ મારગનીઃ
રામમિલનને કાજે હે મનવા!
જરૂર પડે નહિ વગની – લાગીo
(દીપ્તિ, પૃ. ૩૦)