કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – હરીન્દ્ર દવે/૩. વનમાં વન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
૩. વનમાં વન

         વનમાં વન નંદનવન, સજની!
                                    મનમાં મન એક તારું,
         પળમાં પળ એક પિયામિલનની
                                    રહી રહીને સંભારું.

૧૯૬૧

(ચાલ, વરસાદની મોસમ છે, પૃ. ૫૩)