કાવ્ય-આચમન શ્રેણી - પ્રહ્લાદ પારેખ/૨૦. હૈયું

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


૨૦. હૈયું

પ્રહ્લાદ પારેખ

હૈયાની જાણો છો જાત ? કે’વી હોયે કંઈયે વાત,
તોયે કે’વી ને ના કે’વી, – બન્ને કરવાં એકીસાથ !

વજ્જર જેવા એને થાવું, ફૂલ સમા યે બનવું સાથ :
ક્યાં વજ્જર ? ક્યાં ફૂલડું ? – તને બન્નેનો કરવો મેળાપ.

બિન્દુનું ગાવું છે ગાન, સિન્ધુની યે લેવી તાન :
દોસ્તી સૌ સંગાથે કરવી, નાનાં વા એ હોય મહાન.

દુભાઈને ગાવું પરદુઃખે ઘવાઈને પોતે ગાવું;
દેવું છે પોતાનું સઘળું, – ને સાથે માગણ થાવું !

સૌની સાથે એક થવું છે, ચિર-સાથી ના કોઈ તણા;
વિરોધમાં દાખવવી સંધિ : એવા એના કોડ ઘણા !
(બારી બહાર, પૃ. ૯૯)