રવીન્દ્રનાથ-એક કવિનું શબ્દચિત્ર

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Tagore-Portrait-of-a-Poet-title.jpg


રવીન્દ્રનાથ: એક કવિનું શબ્દચિત્ર
(Tagore: Portrait of a Poet)

બુદ્ધદેવ બસુ
અનુવાદ: શૈલેશ પારેખ

પ્રારંભિક

અનુક્રમ

સંદર્ભસૂચિ