અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/પ્રફુલ્લા વોરા/ઠેસ...: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|ઠેસ... |પ્રફુલ્લા વોરા}} <poem> અમથો બાંધ્યો હીંચકો ને અમથી હૈયે..."
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|ઠેસ... |પ્રફુલ્લા વોરા}} <poem> અમથો બાંધ્યો હીંચકો ને અમથી હૈયે...")
(No difference)
17,729

edits

Navigation menu