કંદરા

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search


Kandara Manisha Joshi.jpg


કંદરા

મનીષા જોષીપ્રારંભિક


અનુક્રમ

હું

એ (મારો પુરુષ)

તે (ત્રીજો પુરુષ)

તેઓ (એ અને તે)

અમે (હું અને એ)

આપણે (હું અને તું)

અને બધાં જ — (અલગ અલગ)

Kandara back cover.jpg