કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચંદ્રકાન્ત શેઠ

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to searchChandrakant Sheth-1.jpg


કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – ચંદ્રકાન્ત શેઠ

સંપાદક: યોગેશ જોષી, ઊર્મિલા ઠાકર


પ્રારંભિક


અનુક્રમ

  • ઊઘડતી દીવાલો (૧૯૭૪)

જળ વાદળને વીજ (૨૦૦૫)

કવિ અને કવિતાઃ